นโยบายการรับประกัน

*การรับประกันจะสิ้นสุดทันที เมื่อมีการทำผิดเงื่อนไขการรับประกันข้อใดขอหนึ่งของบริษัทฯ**

1. บริษัทฯยินดีรับประกันซ่อมตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่นอนชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิต (ยกเว้นค่าขนส่งไปกลับมายังบริษัทฯลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับชำระ)

2. บริษัทฯจะไม่ขยายเวลารับประกันที่นอนในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า

3. การเสื่อมสภาพของวัตถุดิบเนื่องจากการใช้งานตามปกติ (อัตราเฉลี่ย 5-15% ต่อปี) ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

4. ผ้าหุ้มที่นอนไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

5. การรับประกันที่นอนจะไม่มีผล เมื่อความเสียหาย/ชำรุดเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือเจตนาทำให้ที่นอนเสียหายจากผู้ใช้ ดังต่อไปนี้

     1. ไม่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด

     2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์สุดวิสัย

     3. การรีดผ้าบนที่นอน เพราะจะทำให้ผ้าหุ้มที่นอนขาดหรือชั้นรองรับภายในเสียหายและเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด

     4. การเหยียบบนขอบเฟรมที่นอนหรือใช้ของที่มีน้ำหนักมากดทับบนขอบที่นอน

     5. การหักหรือพับที่นอน (ยกเว้นรุ่นที่ระบุว่าพับได้เฉพาะขนาด 6 ฟุต และต้องพับในตำแหน่งที่มีเครื่องหมายระบุไว้เท่านั้น) ความเสียหายที่เกิดจากการหักหรือการพับที่นอน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

    6. ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายที่นอนอย่างผิดวิธี เช่น การหัก พับ และมัดเชือกอย่างรุนแรง จนเฟรมที่นอนหรือขอบที่นอนยุบเสียหาย ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน

แบรนด์ผู้ผลิตที่นอนที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคุณ

ติดต่อเรา

65/16 หมู่ 9 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ussaintpolomattress@gmail.com